پاورپوینت های آموزشی

گوگل شاپ مرجعی برای دریافت فایل مانند جزوه‌های دانشگاهی مانند پاورپوینت.… و آنچه که قابل به اشتراک گذاری باشد

   قوانین سایت

1- کاربران هنگام خرید فایل موظف میباشد اطلاعات خرید خود مانند نام و نام خوانوادگی خود را به درستی وارد نماید.

2- در هنگام خرید ایمیل خود را به درستی وارد نمایید تا لینک دانلود به ایمیل شما هم برود.

3- لینک دانلود به مدت یک هفته در ایمیل کاربر میماند مسولیت عدم دانلود فایل در این مدت بر عهده کاربر میباشد.